Over Ron Steussy

Over Ron Steussy

Ron Steussy heeft altijd gewerkt met en voor mensen. Vanuit zijn interesse in wat mensen bezighoudt, wat hen motiveert en hoe zij in het leven staan. Maar vooral ook vanuit betrokkenheid om hen te ondersteunen en begeleiden bij vragen rondom werk en persoonlijk functioneren. Loopbaanvragen en ook levensvragen. Vanuit een nadenken over de kernvragen van ieders leven: waar kom ik vandaan?, waar sta ik nu?, waar ga ik naar toe?, wat is het doel van mijn leven?, welke talenten heb ik meegekregen? en hoe en waar mag ik die inzetten?. Zijn coaching is gericht op de (her) ontdekking van de eigen kwaliteiten en talenten en het wegnemen van mogelijke belemmeringen en blokkades. Om weer zicht te krijgen op (arbeids)motivatie en zingeving. En vervolgens ruimte te scheppen voor groei , ontwikkeling en nieuwe loopbaankeuzes.

Na een loopbaan van ruim 35 jaar binnen het bedrijfsleven, waarin hij werkzaam was als HR adviseur en later als Loopbaancoach, heeft hij vanaf 2011 zijn loopbaan voortgezet als zelfstandig Loopbaancoach. Vanuit de eigen identiteit richt hij zich op christelijke en reformatorische organisaties en hun medewerkers.

In zijn coaching biedt hij rust en ruimte voor onderzoek en ontdekking. Het zelfontdekkende element is van groot belang. Als coach is hij hierbij de begeleider. Hij stelt gerichte vragen en faciliteert het proces van verdere reflectie . Na de ontdekking volgt de door werking: de uitkomsten gebruiken voor verdere ontwikkeling. Hij stimuleert en ondersteunt om haalbare doelen te stellen en concrete stappen te zetten.