Aanbod voor de sector Onderwijs

Aanbod voor de sector Onderwijs

Vanuit affiniteit en betrokkenheid met het onderwijs richten wij ons in het bijzonder op deze sector. Vanuit onze ervaring hebben wij een aantal specifieke diensten ontwikkeld maar wij zijn uiteraard ook beschikbaar voor andere coachvragen. Om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het welbevinden van leerkrachten en docenten bij uitvoering van hun taken en werkzaamheden. Gericht op gewenste en noodzakelijke ontwikkeling en groei.

 

Voor leerkrachten en docenten

(Weer) ontspannen voor de klas


Het vak van Docent of Leerkracht kan soms als zwaar en hectisch worden ervaren. Het lukt u even niet meer zoals u zou willen. Werkzaamheden en contacten die u voorheen geen moeite kosten, geven nu problemen of spanning. Het vereiste resultaat is niet meer haalbaar. De motivatie voor het destijds gekozen vak neemt af of verdwijnt hierdoor. Er is sprake van een dreigend vastlopen. Het (her) ontdekken van de eigen kwaliteiten en persoonseigenschappen, en deze opnieuw leren inzetten, biedt u dan de ruimte om weer ontspannen en gemotiveerd voor de klas te staan.Duur: 5 coachgesprekken

Methodieken: Reflectieopdrachten, DISC Gedragsanalyse, TMA Drijfveren en Talenten analyse

 
 
 

Werken zonder stress


Door druk en constante spanning lukt het u niet meer om het gewenste niveau te halen. Er is geen voldoende grip meer op de eigen agenda. De omstandigheden bepalen de tijdsbesteding. Het onderzoek naar, en vaststellen van stress verhogende factoren is dan van belang om uit een dreigende vicieuze cirkel te komen. Na de ontdekking volgt dan het werken aan de verandering, het leren omgaan met stressvolle omstandigheden zonder nadelige beïnvloeding van het eigen functioneren.Duur: 4-5 coachgesprekken

Methodieken: Reflectieopdrachten, RET,TMA Drijfveren analyse

 

Vaardig in oudergesprekken


Betrokken ouders zijn waardevol. Maar juist dan kunnen oudergesprekken als lastig worden ervaren. Het beantwoorden van inhoudelijke vragen of het geven minder goede boodschappen vereist een effectieve en zorgvuldige wijze van communiceren. Het bewustzijn van uw eigen communicatiestijl, het herkennen van de communicatiestijlen van uw gesprekspartners, en het hiermee kunnen omgaan, bevorderd de benodigde gespreksvaardigheid.Duur: 4 coachgesprekken

Methodieken: DISC communicatiestijlen, TMA effectieve communicatievormen en de Roos van Laery

 
 
 

Loopbaancoaching buiten het onderwijs


U heeft destijds gekozen voor het Onderwijs maar bent nu op een punt gekomen dat u hierin niet meer verder wilt of kunt. Na deze constatering bent u op zoek naar een loopbaan alternatief, een nieuwe loopbaankoers. In welke richting ga ik mijn loopbaan voortzetten? Wat zijn nu de drijfveren en waar ligt nu uw arbeidsmotivatie. Welke van uw talenten en vaardigheden wilt u gaan inzetten in deze fase van uw loopbaan. Vanuit de vragen Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik? komt u tot een nieuw loopbaanperspectief.Duur: 5 coachgesprekken

Methodieken: Reflectieopdrachten, DISC Drijfverenanalyse en / of T.M.A. Drijfveren en Talenten Analyse

 

Begeleiding en coaching bij arbeidsongeschiktheid


Wanneer u wegens ziekte uw werk (tijdelijk) niet meer kunt uitvoeren, start een traject 1e spoor, gericht op een terugkeer in de huidige functie dan wel een andere passende functie binnen de eigen organisatie. Blijkt dit niet haalbaar, dan start na 12 maanden of eerder indien gewenst, een traject 2e spoor, gericht op het vinden van een passende functie buiten de eigen organisatie.Duur: traject 1e spoor, 12 maanden vanaf de 1e ziektedag traject 2e spoor, 12 maanden na het einde van het traject 1e spoor

Methodieken: Maatwerk

 
 
 

Voor schoolleiders

 

Leidinggeven aan professionals


Leidinggeven aan leerkrachten of docenten betekent leidinggeven aan professionals. Dat vraagt om het beheersen van verschillende leiderschapsstijlen. Vanuit de ontdekking van de eigen, voorkeurs leiderschapsstijl worden tools aangereikt om deze stijl te kunnen aanpassen aan hetgeen het eigen team nodig heeft.Duur: Maatwerk op basis van de persoonlijke situatie

Methodieken: leiderschapsstijlen van Blanchard, Covey Effectief Leiderschap, thema Dienend leiderschap

Team samenwerking en team talentenanalyse


Welke talenten zitten er in uw team en op welke wijze benut u deze kwaliteiten? Hoe bevordert u een optimale onderlinge samenwerking? Wat zijn mogelijke ontwikkelpunten en op welke wijze is ontwikkeling haalbaar? Een TMA teamanalyse geeft inzicht in de samenstelling van uw team naar drijfveren, talenten en competentiesDuur: 2 individuele coachgesprekken en 2 teambijeenkomsten

Methodieken: TMA persoonlijke- en teamanalyse

 
 

Aan de slag


Al vanaf 2011 verzorgen wij loopbaan- en ontwikkelingstrajecten voor individuen en organisatie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.