Aanbod voor andere sectoren

Aanbod voor andere sectoren

Soms kom je op een punt dat je even niet weet hoe het verder moet. U bent toe aan een volgende loopbaanstap maar vraagt zich af, waar liggen nu echt mijn talenten en werkvoorkeuren? Er dreigt ontslag en u vraagt zich af: wat nu? U wilt verder in uw huidige functie maar hebt moeite met bepaalde aspecten. Hoe realiseert u de gewenste groei en ontwikkeling? Een coachtraject kan dan uitkomst bieden! Wellicht een hele stap, maar een eerste stap op weg naar een nieuw perspectief.

 

Loopbaancoaching

U wilt graag aan een nieuwe functie, een nieuwe uitdaging, maar weet niet goed in welke richting u het moet zoeken. Bij loopbaancoaching gaat het om: Wie ben je?, Wat wil je? en Wat kun je? Het coachtraject helpt stap voor stap een nieuw perspectief in uw loopbaan te vinden. Loopbaancoaching bestaat doorgaans uit 5 tot 6 coachgesprekken. Het traject wordt afgesloten met een actueel loopbaanprofiel.
 

Coaching on the job

Bij coaching on the job gaat het om een verdere ontwikkeling en groei in een huidige functie. Wanneer uw moeite heeft met bepaalde aspecten of bepaalde situaties of wanneer verdere professionalisering gewenst of noodzakelijk is. Een dergelijk traject is altijd een maatwerktraject waarbij vooraf de ontwikkelonderwerpen en ontwikkeldoelen worden onderzocht en vastgesteld. De duur kan variëren van enkele kortere coachgesprekken tot een langer traject van meerdere coachgesprekken met een ruimere tijd tussen de gesprekken om zo optimale groei en ontwikkeling te kunnen realiseren.
 

De Loopbaanscan

Een Loopbaanscan is een APK voor je loopbaan. Ofwel een kort, preventief coachtraject met als doel stil te staan bij uw huidige functie in de huidige fase van uw loopbaan. Gericht op een duurzame inzetbaarheid en een blijvende arbeidsfitheid. Vanuit de vragen: in welke mate voldoe ik aan de eisen van mijn functie en in welke mate bied mijn huidige functie mij nog voldoende wekplezier en uitdaging. Een Loopbaanscan bestaat uit 2 coachgesprekken.
 

Re- integratie 1e en 2e spoor

Wanneer u wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid voor een langere tijd uw werkzaamheden niet kunt verrichten, treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Een re – integratietraject dat start met een traject 1e spoor: ondersteuning en coaching gericht op een terugkeer in uw huidige functie dan wel een andere passende functie binnen uw huidige organisatie. Mocht dit binnen een termijn van 12 maanden niet haalbaar blijken, dan volgt een traject 2e spoor, gericht op het vinden van een passende functie buiten uw huidige organisatie. Een coachtraject kan aldus maximaal 2 jaar duren. De vorm en het programma van dit traject stemmen wij altijd af op uw persoonlijke situatie en omstandigheden, rekeninghoudend met de adviezen en beoordelingen van een Bedrijfsarts, een Arbeidsdeskundige en uw werkvermogen.
 

Outplacement

Wanneer u, om uiteenlopende redenen, niet meer verder kunt binnen uw huidige organisatie kan uw werkgever uw een outplacement traject aanbieden. Een traject waarin u wordt gecoacht en begeleidt in het vinden van een nieuwe, passende functie . En soms lang en intensief traject. Wij ondersteunen u bij het onderzoeken en bepalen van uw nieuwe loopbaanrichting gericht op het realiseren van een persoonlijk arbeidsmarktprofiel. Na de afronding van dit profiel volgt de fase van de toerusting voor sollicitatie- en netwerkactiviteiten. De laatste fase is de fase van daadwerkelijk solliciteren en netwerken. Gedurende het gehele traject bieden wij u ondersteuning en (maatwerk) coaching.
 
Wat is uw eerste stap op weg naar een nieuw perspectief?
 
 

Aan de slag


Al vanaf 2011 verzorgen wij loopbaan- en ontwikkelingstrajecten voor individuen en organisatie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.