Methodieken

Methodieken

 

4 x O Methode


Binnen de 4 x O methodiek werken wij met maatwerk reflectieopdrachten gericht op 4 fases: onderzoeken, ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.


1e fase: Onderzoeken: Op een ontspannen manier informatie verzamelen over uzelf. Uzelf (opnieuw) leren kennen.

2e fase: Ontdekken: U ontdekt positieve, maar ook lastige zaken over uzelf. Wat helpt u? Wat hindert u? Welke eigenschappen gebuikt u routinematig? Welke talenten zijn ondergesneeuwd?

3e fase: Ontwikkelen: U leert uw kwaliteiten meer te benutten en uw talenten te ontwikkelen.

4e fase: Ontplooien: Met nieuwe inzichten kunt u weer verder.Biografische werken


Biografisch werken is een methodiek om de eigen levensgeschiedenis in kaart te brengen. Door middel van een schrijfopdracht en / of door het tekenen van de eigen levenslijnen. Met als doel een reflectie op het verleden: momenten, gebeurtenissen en omstandigheden die van invloed zijn geweest op de eigen levensloop. Een ontdekking en bewustwording van de eigen levensgeschiedenis gericht op de beantwoording van onder meer de volgende vragen:


Welke invloeden hebben een positieve doorwerking?

Welke invloeden hebben een negatieve doorwerking?

Wat wil ik behouden?

Wat wil ik achter mij laten?

Welke zijn mijn oorspronkelijke talenten en kwaliteiten en wat ga ik hiermee doen?

Vanuit de reflectievragen: waar kom ik vandaan, waar sta ik nu en waar wil ik naar toe?

 

Talenten Motivatie Analyse

Persoonlijke TMADe Talenten Motivatie Analyse is een instrument dat de persoonlijke drijfveren en talenten in beeld brengt. De TMA geeft naast een weergave van het huidige beeld ook input voor verdere ontwikkeling en groei. Hiermee is dit instrument ook ontwikkel- en toekomstig gericht. De methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Henry Murray. De TMA beschrijft de mensen in positieve zin waarbij de nadruk ligt op de talenten en het potentieel van een kandidaat. De rapportage bestaat uit zes deelgebieden: de emotionele balans, de motieven, de sociale talenten, de beïnvloedende talenten, de leidinggevende talenten en de organisatorische talenten. De eindrapportage omvat een uitgebreide beschrijving van de persoonlijkheid, een overzicht van kwaliteiten en valkuilen, de ideale werksituatie, een indicatie van de managementvoorkeuren, de leer- en ontwikkelstijl en suggesties voor verdere ontwikkeling. De TMA wordt afgenomen via een on – line vragenlijst en neemt ca. 1 ¼ uur in beslag

Team TMA


De Team TMA geeft inzicht in de samenstelling van een team. Het geeft de effectiviteit van het team weer: waardoor wordt een team gedreven, waar liggen de talenten en wat zijn sterk vertegenwoordigde competenties. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de communicatiestijlen en samenwerkingsaspecten. Maar ook welke talenten en competenties ontbreken of onder vertegenwoordigd zijn. Een Team TMA kan zo worden ingezet voor een verdere groei en ontwikkeling van zowel de individuele leden en als het team in zijn geheel.

DISC analyses

Disc gedragsanalyse


Deze analyse is gebaseerd op het DISC model en wordt ook wel de kleurentest genoemd. De basis van dit model is gebaseerd op de theorie van Jung en bestaat uit vier gedragsstijlen:

  • Dominantie (rood): hoe de persoon omgaat met uitdagingen en problemen
  • Invloed (geel): de wijze waarop de persoon anderen beïnvloed en overtuigd
  • Stabiliteit (groen): de manier waarop de persoon reageert op veranderingen en tempowisselingen
  • Conformisme (blauw): de wijze waarop iemand omgaat met regels en / of procedures

Met deze analyse wordt inzicht gegeven in de mate waarin de persoon elk van deze vier gedragsstijlen in zich heeft. Tevens worden ontwikkelpunten aangegeven, inzicht gegeven in voorkeurs communicatiestijlen en kenmerken van een ideale werkomgeving.

DISC drijfverenanalyse


De drijfverenanalyse is gebaseerd op de theorie van Eduard Spranger: onze drijfveren bepalen de richting die wij kiezen, de keuzes die wij maken en zetten ons aan tot actie. De drijfveren vormen zo de motor van ons gedrag. Binnen deze drijfverenanalyse wordt een onderscheid gemaakt tussen zes drijfveren:

  • de theoretische drijfveer: de behoefte aan kennis, willen begrijpen en de feitelijke waarheid
  • de zakelijke drijfveer: de behoefte om rendement uit geleverde inspanning te willen halen en praktische resultaten
  • de drijfveer autonomie: de behoefte aan onafhankelijkheid; de esthetisch drijfveer: de behoefte aan balans, zelfontplooiing en harmonie
  • de sociale drijfveer: de behoefte anderen te helpen
  • de ideëel drijfveer: de behoefte om normen, principes of een gedachtengoed na te leven

De drijfverenanalyse brengt vanuit de verschillende scores op deze zes drijfveren de innerlijke motivatie van de persoon in kaart en hiermee de werkvoorkeuren en werkmotivaties. Hierdoor wordt helder waarom de persoon bepaalde dingen juist of, of juist niet doet, en waar de persoon enthousiast van wordt.

 

Aan de slag


Al vanaf 2011 verzorgen wij loopbaan- en ontwikkelingstrajecten voor individuen en organisatie. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.