Werkwijze Traject Tweede Spoor

Indien bij arbeidsongeschiktheid terugkeer in een huidige functie niet meer mogelijk is, start een traject 1e spoor: het zoeken naar herplaatsingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie. Blijken hiervoor geen mogelijkheden, dan volgt een traject 2e spoor: het zoeken naar een passende functie buiten de eigen organisatie. Een traject 2e spoor dient door een werkgever uiterlijk in de 52e ziekteweek te worden opgestart. Een 2e spoortraject is altijd maatwerk afhankelijk van de aard en mate van de arbeidsongeschiktheid.

Doelgroep

De medewerker die u wilt laten begeleiden en coachen bij het zoeken naar nieuw werk binnen een externe organisatie.

Werkwijze

Het Traject Tweede Spoor start met een intakegesprek met u en uw medewerker. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer u besluit een traject te starten, maken wij eerst een plan van aanpak. Daarin wordt vastgelegd:
• coachingsvraag en doelstelling
• de benodigde tijd
• de inspanningsverplichting van uw medewerker en van Aetra Coaching
• de wijze en de frequentie van tussentijdse rapportage
• het beoogde eindresultaat

Visie op traject 2e spoor

Binnen een traject 2e spoor hanteren wij als uitgangspunt een realistische, persoonlijke en betrokken aanpak waarbij de capaciteiten, vaardigheden en interesses van een kandidaat alsmede de uitkomsten van het belastbaarheidsonderzoek van een arts-ziektewet, leidend zijn.

Inhoud traject

In dit traject onderscheiden wij 4 fases:

Fase 1: Nadere kennismaking en verwerking

Deze fase is bedoeld voor nadere kennismaking tussen uw medewerker en de coach. Een eerste fase van terugkijken en vooruitkijken en het verzamelen van benodigde gegevens om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de kandidaat. Mogelijke blokkades en belemmeringen worden opgespoord en gereduceerd of opgeruimd.

Fase 2: Arbeidsoriëntatie en loopbaanadvies

Uw medewerker wordt gecoacht en begeleid bij het maken van een arbeidsmarktprofiel en een arbeidsmarktplan vanuit een 3-tal onderzoeksvragen: Wie ben ik?: de persoonsanalyse en de sterkte en zwakte analyse;  Wat wil ik?: het motivatieonderzoek; Wat kan ik?: het arbeidsmarktaanbod.

Fase 3: Voorbereiding op de arbeidsmarktactiviteiten

Deze fase bestaat uit de toerusting voor het solliciteren en netwerken. Hierbij komen onder meer aan de orde: een actueel C.V. een gerichte en open sollicitatiebrief, sociale media en het leren presenteren, gespreksvoering en gesprekshouding.

Fase 4: Functieverwerving

Uw medewerker wordt begeleidt, geadviseerd en gecoacht bij de arbeidsmarktactiviteiten: het solliciteren en netwerken. Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van het netwerk van AetraCoaching om vacatures en netwerkmogelijkheden op te sporen en te benutten.

Ik wil graag meer informatie