Loading...
Traject Tweede Spoor2018-11-20T10:15:57+00:00

Werkwijze Traject Tweede Spoor

Indien bij arbeidsongeschiktheid terugkeer in een huidige functie niet meer mogelijk is, start een traject 1e spoor: het zoeken naar herplaatsingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie. Blijken hiervoor geen mogelijkheden, dan volgt een traject 2e spoor: het zoeken naar een passende functie buiten de eigen organisatie. Een traject 2e spoor dient door een werkgever uiterlijk in de 52e ziekteweek te worden opgestart. Een 2e spoortraject is altijd maatwerk afhankelijk van de aard en mate van de arbeidsongeschiktheid.

Doelgroep

De medewerker die u wilt laten begeleiden en coachen bij het zoeken naar nieuw werk binnen een externe organisatie.

Werkwijze

Het Traject Tweede Spoor start met een intakegesprek met u en uw medewerker. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer u besluit een traject te starten, maken wij eerst een plan van aanpak. Daarin wordt vastgelegd:
• coachingsvraag en doelstelling
• de benodigde tijd
• de inspanningsverplichting van uw medewerker en van Aetra Coaching
• de wijze en de frequentie van tussentijdse rapportage
• het beoogde eindresultaat

Trajectonderdelen

Afhankelijk van het gekozen traject, besteden wij aandacht aan de volgende aspecten:
• persoonlijke levensloop
• sterkte/zwakteanalyse
• managementbeoordeling
• groei- en ontwikkelplan
• loopbaanbouwstenen
• arbeidsmarktaanbod
• arbeidsmarktverkenning
• netwerk- en sollicitatietechnieken

Twee fasen

In een Traject Tweede Spoor wordt de medewerker begeleid en gecoacht bij het zoeken naar nieuw werk binnen een externe organisatie. Ook hier bestaat een traject uit twee fasen. In de eerste fase wordt gewerkt aan een persoons- en zoekprofiel. Hierin wordt opgenomen wat het huidige arbeidsmarktaanbod van de medewerker is. Daarbij wordt tevens aangegeven wat voor de werknemer passende arbeid is ofwel welke werkzaamheden de medewerker kan verrichten met de huidige belastbaarheid. Vervolgens wordt gestart met de activiteiten gericht op het vinden van een andere, externe functie. De uitkomsten van dit traject zullen worden vastgelegd in een RIV (Re-integratie verslag).

Ik wil graag meer informatie