Werkwijze persoonlijke coaching

Doelgroep

Persoonlijke coaching is geschikt voor jou als je onbalans ervaart in je persoonlijk leven en/of werksituatie. Je zou anders willen functioneren, maar je voelt je onmachtig. Bij persoonlijke coaching (her)ontdekt je jouw unieke persoonlijkheid en het vermogen om vanuit je (christelijke) identiteit te leven en te werken.

Werkwijze

Bij Aetra ga je vooral zelf aan de slag, gericht op ontwikkeling. Door de inzet van je talenten en kwaliteiten kom je verder. Ook persoonlijke coaching start met een intake gesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In dit gesprek staan we stil bij je situatie, je coachingsvraag en de mogelijkheden die Aetra jou kan bieden.

Na dit gesprek besluit je of je een coachingstraject wilt volgen.

Een traject bestaat doorgaans uit 5 tot 6 coachingsgesprekken over een periode van 2 tot 3 maanden. Soms wordt halverwege het traject een ‘pauze’ ingelast. Je gaat dan in de praktijk aan de slag met de uitkomsten van het eerste deel van het coachingstraject.

Een coachingsgesprek duurt ongeveer 1 ½ uur. Voorafgaand aan elk gesprek ontvang je gerichte reflectie- en onderzoeksopdrachten. Je bereidt zich hiermee op het gesprek voor, in de gesprekken coachen wij je verder.

Trajectonderdelen

Afhankelijk van het gekozen traject, besteden wij aandacht aan de volgende aspecten:
• persoonlijke levensloop
• actuele levensbalans
• sterkte/zwakteanalyse
• groei- en ontwikkelplan
• loopbaanbouwstenen
• arbeidsmarktaanbod
• arbeidsmarktverkenning
• netwerk- en sollicitatietechnieken

Ik wil graag meer informatie