Werkwijze outplacement

Doelgroep

Voor een medewerker die niet verder kan binnen uw bedrijf . U wilt de medewerker ondersteunen in een extern mobiliteitstraject.

Werkwijze

Ieder traject start met een intakegesprek met u en uw medewerker. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer u besluit een outplacement traject te starten, maken wij eerst een plan van aanpak. Daarin wordt vastgelegd:
• coachingsvraag en doelstelling
• de benodigde tijd
• de inspanningsverplichting van uw medewerker en van Aetra Coaching
• de wijze en de frequentie van tussentijdse rapportage
• het beoogde eindresultaat

Trajectonderdelen

Afhankelijk van het gekozen traject, besteden wij aandacht aan de volgende aspecten:
• persoonlijke levensloop
• sterkte/zwakteanalyse
• managementbeoordeling
• groei- en ontwikkelplan
• loopbaanbouwstenen
• arbeidsmarktaanbod
• arbeidsmarktverkenning
• netwerk- en sollicitatietechnieken

Twee fasen

Een outplacementtraject bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt gewerkt aan het persoons- en beroepsprofiel. De uitkomst hiervan wordt besproken met het management waarbij wordt vastgesteld of dit profiel voldoende herkenbaar en realistisch is voor de tweede fase. Deze fase bestaat uit het verwerven van een nieuwe functie. Aetra begeleidt uw medewerker bij het netwerken en solliciteren.

Ik wil graag meer informatie over outplacement