Tijdelijke gratis overheidsregeling Ontwikkeladvies 45+

De tijdelijke regeling Ontwikkeladvies 45+ biedt u de mogelijkheid om samen met een loopbaanadviseur na te denken over de toekomst.

Nederland verandert en ook de arbeidsmarkt is in beweging. De AOW leeftijd stijgt en functies veranderen sneller dan voorheen. Vanwege deze ontwikkelingen is het van belang om regelmatig na te denken over vragen als:

  • Wat moet ik doen om de AOW leeftijd werkend te bereiken?
  • Hoe kan ik het werken leuk houden?
  • Wat voor soort werk wil en kan ik de komende jaren doen?

Wat kunt u verwachten

In 4 persoonlijke gesprekken wordt stilgestaan bij uw huidige functioneren, uw kwaliteiten en ontwikkelpunten en uw toekomstige wensen en (on) mogelijkheden.
Het doel is om te komen tot een ontwikkelplan. Hierin staan een aantal acties beschreven die u op kortere en /of langere termijn kan uitvoeren om de mogelijkheden om (met plezier) aan het werk te blijven tot aan de pensioendatum te vergroten.

Onwikkeladvies 45+ is gratis

Omdat de overheid het van belang vindt dat mensen hiervan gebruik maken subsidieert zij deze activiteit en is deelname hieraan gratis. Deze mogelijkheid geldt tot eind maart 2018 en is alleen van toepassing op de volgende beroepsgroepen:

  • administratief en secretarieel personeel
  • cateringmedewerkers
  • verkoopmedewerkers
  • gemeenteambtenaren (domeinen burger- en publiekszaken)
  • buitengewoon opsporingsambtenaren
  • schoonmakers
  • ambulance en meldkamerpersoneel (ambulancedienst)

Interesse?

De coaches van Aetra informeren u graag verder over de mogelijkheden en voorwaarden.
Aanmelden?
Via ons contact formulier kunt u zich als deelnemer aanmelden of kunt u als werkgever uw medewerker(s) aanmelden.

Informatie en aanmelden voor Ontwikkeladvies 45+

2018-02-20T10:41:47+00:00 Loopbaanadvies|