Leren over jezelf

Onderwijs

De loopbaancoaches van Aetra werken volgens de methode van 4xO. U wordt eerst ‘stilgezet’ om daarna verder te gaan. Voordat u aan de slag gaat, krijgt u een intakegesprek. Uw situatie en coachingsvraag staan centraal. Raakt u overtuigd van de werkwijze van Aetra Coaching, dan kunt u besluiten tot een coachingstraject.

4xO Methode

De coaching is gebaseerd op het proces van 4xO: onderzoeken – ontdekken – ontwikkelen – ontplooien. Ofwel: eerst stilstaan en bezinnen om dan verder te kunnen.

Stap 1: Onderzoeken.

Op een ontspannen manier informatie verzamelen over uzelf. Uzelf (opnieuw) leren kennen.

Stap 2: Ontdekken.

U ontdekt positieve, maar ook lastige zaken over uzelf. Wat helpt u? Wat hindert u? Welke eigenschappen gebruikt u routinematig? Welke talenten zijn ondergesneeuwd?

Stap 3: Ontwikkelen.

U leert uw kwaliteiten meer te benutten en uw talenten verder te ontwikkelen.

Stap 4: Ontplooien.

Met nieuwe inzichten kunt u verder.

Ons aanbod voor bedrijven

Instrumenten en aanvullend onderzoek

Binnen onze methodiek 4xO maken wij ondermeer gebruik van de instrumenten biografisch werken (het werken met het eigen levensverhaal), het werkmateriaal van Vista Nova (voorheen adviesbureau Hoogendijk) en het contextuele denkkader.

Onze werkwijze kenmerkt zich door zelfonderzoek en zelfontdekking. Het kan echter voorkomen dat aanvullend extern testonderzoek gewenst of noodzakelijk is. Wij maken dan gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse (DISC) of de Talenten Motivatie Analyse (TMA).

Ons aanbod voor jou