Werkwijze arbeidsmobiliteit

Doelgroep

Je bent je baan kwijt of dreigt werkloos te worden. Mobiliteitscoaching is een traject van ‘(geen) werk naar werk’. Wij coachen jou bij het maken van een beroepsprofiel, bereiden je voor op de arbeidsmarkt en begeleiden jou bij het netwerken en solliciteren.

Werkwijze

Bij Aetra ga je vooral zelf aan de slag, gericht op ontwikkeling. Je komt verder door de inzet van uw talenten en kwaliteiten. De coaches begeleiden u bij elke stap in het traject.

Mobiliteitscoaching start met een kosteloos intake gesprek. In dit gesprek staan wij uitvoerig stil bij de situatie waarin je nu zit, je coachingsvraag en de mogelijkheden die Aetra jou kan bieden.

Na dit gesprek besluit je of je het mobiliteitstraject bij ons wilt laten lopen. Een traject bestaat doorgaans uit 5 tot 6 coachingsgesprekken over een periode van 2 tot 3 maanden. Soms wordt halverwege het traject een ‘pauze’ ingelast. Je gaat dan in de praktijk aan de slag met de uitkomsten van het eerste deel van het coachingstraject.

Een coachingsgesprek duurt ongeveer 1 ½ uur. Voorafgaand aan elk gesprek ontvang je gerichte reflectie- en onderzoeksopdrachten ter voorbereiding op het gesprek.

Trajectonderdelen

Afhankelijk van het gekozen traject, besteden wij aandacht aan de volgende aspecten:
• persoonlijke levensloop
• sterkte/zwakteanalyse
• managementbeoordeling
• groei- en ontwikkelplan
• loopbaanbouwstenen
• arbeidsmarktaanbod
• arbeidsmarktverkenning
• netwerk- en sollicitatietechnieken

Ik wil graag meer informatie