Werkwijze loopbaanontwikkeling

Doelgroep
Loopbaanontwikkeling is bedoeld voor een medewerker die u graag wilt behouden maar die op bepaalde aspecten met groeien om succesvol te blijven functioneren. Of wanneer een medewerker binnen uw bedrijf toe is aan een volgende loopbaanstap, maar de loopbaanrichting nog helder met worden. Bekijk ook wat ons traject voor outplacement en ons 2e spoor traject inhouden.

Werkwijze

Ook bij loopbaanontwikkeling starten we met een intakegesprek met u en uw medewerker. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer u besluit een traject te starten, maken wij eerst een plan van aanpak. Daarin wordt vastgelegd:
• coachingsvraag en doelstelling
• de benodigde tijd
• de inspanningsverplichting van uw medewerker en van Aetra Coaching
• de wijze en de frequentie van tussentijdse rapportage
• het beoogde eindresultaat

Trajectonderdelen

Afhankelijk van het gekozen traject, besteden wij aandacht aan de volgende aspecten:
• persoonlijke levensloop
• sterkte/zwakteanalyse
• managementbeoordeling
• groei- en ontwikkelplan
• loopbaanbouwstenen
• arbeidsmarktaanbod
• arbeidsmarktverkenning
• netwerk- en sollicitatietechnieken

Ik wil graag meer informatie