Stilstaan bij de toekomst

Algemeen

Een loopbaan- ontwikkeladviestraject is een kort coachtraject met als doel om stil te staan bij het huidige werk en de huidige fase in de loopbaan. Dit traject bestaat uit 2 coachgesprekken van ca. 1,5 uur per gesprek.

In deze gesprekken komen de volgende onderwerpen en (reflectie) vragen aan de orde:

. het huidig functioneren: wat gaat goed, wat spreekt aan, wat gaat minder goed, wat spreekt minder aan en waar ligt nog ruimte voor groei;

. de persoonsanalyse: de kwaliteiten en ontwikkelpunten;

. de motivatie en drijfveren voor de huidige functie;

. de toekomstige loopbaanwensen en -mogelijkheden.

Voor wie is het bedoeld?

Voor iedere werkende die behoefte heeft aan een reflectie op het huidige functioneren en wil nadenken over de toekomstige loopbaan. Vanuit de vragen:

. in welke mate is mijn huidige functie passend;

. in hoeverre ben ik arbeidsfit en wat moet ik doen om arbeidsfit te blijven;

. hoe wil ik mijn toekomstige loopbaan vorm geven.

Wat levert het traject je op?

. een situatieschets en bewustwording van de eigen werksituatie;

. een (beknopt) persoonsprofiel;

. een actieplan t.b.v. het toekomstig functioneren en de toekomstige loopbaan.

De werkwijze

Voor de start van het 1e coachgesprek ontvang je een vragenlijst inclusief een werktevredenheidscan. Deze vragenlijst is al een eerste stap in de loopbaanreflectie. De uitkomsten worden in het 1e gesprek geanalyseerd en verder besproken en bepalen vervolgens het (maatwerk) programma voor het 2e gesprek. Dit 2e gesprek vindt dan plaats na ca. 2 weken. De voorbereidingstijd per gesprek is ca. 1 uur.  De uitkomsten zijn steeds vertrouwelijk: de werkgever wordt hierover niet geïnformeerd. Indien van belang, kan wel worden geadviseerd de uitkomsten verder te bespreken met de leidinggevende of een HR adviseur, maar een deelnemer bepaalt dit uiteindelijk zelf.

Informatie en aanmelden

[contact-form-7 id=”1828″ title=”Aanmelden voor Ontwikkeladvies 45+”]

Ons aanbod voor bedrijven
Ons aanbod voor jou