Werkwijze coaching op blijvende inzetbaarheid

Doelgroep

Voor blijvende waarde op de arbeidsmarkt.

Hedendaagse arbeidsmarktontwikkelingen zoals langer doorwerken en voortgaande flexibilisering maken dat een baan voor het leven niet (meer) vanzelfsprekend is. Tijdens onze coaching op blijvende inzetbaarheid wordt stil gestaan bij het huidige en toekomstig arbeidsmarktaanbod. Wij helpen je bij het analyseren en beoordelen van jouw huidig functioneren en het maken van een ontwikkelplan om jouw kansen op blijvende inzetbaarheid te maximaliseren.

Werkwijze

Bij Aetra ga je vooral zelf aan de slag, gericht op ontwikkeling. Door de inzet van je talenten en kwaliteiten kom je verder. Ook persoonlijke coaching start met een intake gesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In dit gesprek staan we stil bij je situatie, je coachingsvraag en de mogelijkheden die Aetra jou kan bieden.

Na dit gesprek besluit je of je een coachingstraject wilt volgen.

Een coachingsgesprek duurt ongeveer 1 ½ uur. Voorafgaand aan elk gesprek ontvang je gerichte reflectie- en onderzoeksopdrachten. Je bereidt je hiermee op het gesprek voor, in de gesprekken coachen wij je verder.

Trajectonderdelen

Afhankelijk van het gekozen traject, besteden wij aandacht aan de volgende aspecten:
• persoonlijke levensloop
• sterkte/zwakteanalyse
• managementbeoordeling
• groei- en ontwikkelplan
• loopbaanbouwstenen
• arbeidsmarktaanbod
• arbeidsmarktverkenning
• netwerk- en sollicitatietechnieken

 

Ik wil graag meer informatie